Blåmann Skatepark (2017)

Blåmann skatepark er verdens nordligste utendørs plasstøpte skatepark i betong, og er en del av nærmiljøanlegget ved Blåmann idrettspark. Skateparken skal være en åpen og inkluderende sosial møteplass som alle skal kunne bruke uavhengig tilknytning til idrettslaget. Hovedformålet er først og fremst å gi et egetorganisert lavterskeltilbud til de som ikke finner seg til rette i, eller av ulike årsaker faller i fra, organisert idrett. Stiftelsen støttet skateparken med en kontantsum, og idrettslaget har også fått midler og støtte fra Tromsø idrettsråd for det inkluderingsarbeidet de har gjort for barn og unge.

Kristine Lind