Bossmo Hockey (2018)

Bossmo Hockey i Mo i Rana er et eksempel på hvordan Zuccarellostiftelsen ønsker å bekjempe geografiske barrierer. Bossmo Hockey er et nyoppstartet hockeymiljø etablert fra scratch av ivrige ildsjeler som ønsker å gi barna tilgang til en idrett de tidligere ikke har hatt tilgang på. Over 100 barn deltok på hockeyskole ila en halv sesong i 2018. Når sesongen starter opp igjen på senhøsten 2018, forventes det stor pågang. Zuccarellostiftelsen støttet med utstyr til barn og unge slik at flere kan prøve en idrett de tidligere ikke hadde kjennskap til, og uten at foreldre skal måtte kjøpe utstyr før de vet om dette er noe barna vil drive med.

Kristine Lind