Enkeltindivider

Zuccarellostiftelsen har siden oppstart gitt støtte til flere enkeltindivider som enten ønsker å fortsette med en idrett, eller som har lyst til å starte. Dette er ofte barn og unge i familier som møter økonomiske og/eller sosiale barrierer.

Her kommer noen av deres anonymiserte historier:

En aleneforsørger med tre barn, hvorav det eldste barnet på 11 år lenge har ønsket å delta med sine venner på Danacup. Det at Zuccarellostiftelsen kan ta på seg den utgiften for familien gjør det mulig for en lykkelig forelder å si til sitt barn at “i år skal du få dra på Danacup!”

En aleneforsørger med to barn som begge brenner intenst for håndball, men endringer i familiesituasjonen og -økonomien er dessverre en trussel for at begge barna kan fortsette. Det er en stor glede for barna å kunne fortsette med sin idrett, samtidig som de ser at deres mamma eller pappa ikke trenger å bekymre seg for akkurat deres idrettsdeltakelse.

En ungdomsgutt som virkelig begynner å bli best i sin klasse, men hvor kostnadene da også øker, og familieøkonomien potensielt kan sette en stopper for hans utvikling. Zuccarellostiftelsen tar på seg noen av utgiftene, noe som letter både familiens hverdag, samt motiverer sønnen enda mer.

En familie med to barn, som begge har opplevd krig og det å flykte for livet; i Norge kan de nå fortsette med en aktivitet de mestret i sitt tidligere hjemland. Idretten bygger identitet og styrker sosialt samhold, og Zuccarellostiftelsen vil at alle barn i Norge skal få delta i idrett, uavhengig om de er født her eller ikke.

Kristine Lind