Lauvåsen Idrettsforening (2018)

Zuccarellostiftelsen har støttet Lauvåsen IF med midler og utstyr slik at de kan rekruttere og beholde flere av barna og ungdommene i nærområdet! De ønsker å være en idrettsforening for alle barn og ungdom, og Zuccarellostiftelsens motto er "idretten skal være for alle". Lauvåsen IF går langt for å nå dette, og tilbyr blant annet gratis innebandycamp i høstferien (2018).

Kristine Lind