Nes Ski (2017)

Zuccarellostiftelsen har bidratt med midler til to nye piggekjelker til Nes Ski, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne også skal kunne være med i skiidretten. Nedsatt funksjonsevne er også er barriere for at barn/ungdom kan drive med den idretten de selv ønsker.

Kristine Lind