St. Hallvard Håndballklubb (2016)

Zuccarellostiftelsen støtter St. Hallvard Håndballklubbs viktige samfunnsengasjement som er med på å skape et godt og trygt miljø for barn som vokser opp i Lier og Drammen. Gjennom St. Hallvard Håndballklubbs samarbeid med Barnas Stasjon, som drives i regi av Blå Kors, skal klubben sørge for å nå frem til flere barn i disse lokalmiljøene. St. Hallvard Håndballklubb har en langsiktig strategi om å etablere prosjekter som vil aktivisere grupper med unge barn, i alderen 1-8 år, gjennom sport og lek. På disse aktivitetene skal både spillere og ledere i St. Hallvard Håndballklubb delta

Kristine Lind