Team Unified (2017)

Høsten 2016 startet Lørenskog Idrettsklubb et Unified ishockeylag for barn og unge med spesielle behov. På første trening var de 5, i dag teller laget 14, og de rekrutterer stadig flere spillere. For å redusere den økonomiske barrieren ved å komme seg på isen har stiftelsen gått inn med midler for å kunne låne ut det viktigste sikkerhetsutstyret. Målet til Team Unified er at at alle som vil, skal få bli med. Laget er et fantastisk bevis på at store fysiske og psykiske handikap ikke er en hindring, så lenge sikkerheten er ivaretatt.

Kristine Lind