Meråker motorsportklubb (2018)

 

Zuccarellostiftelsen har støttet Meråker motorsportklubb med tilskudd til kjøp av utlånsutstyr i form av motorsykkel (junior) og beskyttelsesutstyr (junior).

De har i lengre tid jobbet med å bygge ny treningsbane og for å få denne godkjent. Zuccarellotiftelsen ønsker å være en støttespiller til alle typer idrett, og vi er stolte av å være bidragsyter til at barn og ungdom kan prøve forskjellige idretter.

 
Kristine Lind