Har du et prosjekt, et tiltak eller en idrett du eller ditt barn brenner for?

 
istock 000064747767 full.jpg
 

Se Mats snakke med Rebecca Moe om Zuccarellostiftelsen.

Søk om støtte!

Gjennom våre to dedikerte fond kan enkeltpersoner, idrettslag, initiativtakere og ildsjeler søke om støtte fra Zuccarellostiftelsen.

Velg fond, fortell oss hvem du søker på vegne av og hvorfor prosjektet fortjener støtte – så skal vi gjøre alt vi kan for å bidra!


ACCESS NEW SPORTS:

ACCESS NEW SPORTS er et fond etablert for å hjelpe barn og unge med å finne en ny aktivitet å delta i, og for å bidra til at det opprettes nye tilbud til barn og unge i områder med få valgmuligheter.

Vi ønsker å bryte ned barrierer for barn som av ulike grunner blir stående på sidelinjen, slik at disse barna – blant annet gjennom idrettslig aktivitet – kan bli en naturlig del av fellesskapet.

Vi gir støtte og tilskudd til:

Enkeltpersoner (Persontilskudd):

 • Deltakeravgifter og egenandeler

 • Innkjøp av nødvendig utstyr

 • Transportutgifter

Oppstartsprosjekter (Oppstartstilskudd):

 • Oppstart av nye tilbud

 • Innkjøp av nødvendig utstyr

Idrettslag og klubber (Klubbtilskudd):

 1. Bygging av nye fasiliteter (ikke hovedfinansiering)

 2. Innkjøp av nødvendig utstyr

 3. Transportkostnader

 4. Markedsføring av tilbud til potensielle deltakere, med et særlig fokus på barn og unge som ikke tidligere har hatt mulighet til å delta grunnet barrierer som bakgrunn, kultur eller økonomi.

 

KEEP ME PLAYING:

KEEP ME PLAYING er et fond etablert for å bryte ned kostnadsbarrierene som gjør at barn og unge blir stående på sidelinjen, mot sin vilje.

Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor de bor, og hvilke forhold de vokser opp i.

Vi vil bidra til at alle barn og unge i Norge fortsatt skal få oppleve den gleden fysisk aktivitet og idrett gir.

Vi gir støtte og tilskudd til:

Enkeltpersoner (Personstipend):

 • Deltakeravgifter og egenandeler

 • Innkjøp av nødvendig utstyr

 • Transportkostnader

Idrettslag og klubber (Klubbstipend):

 • Kostnader for å opprettholde eller øke antall deltakere (f.eks økonomisk støtte til trenere og aktivisering av frivillige)

 • Rehabilitering av idrettsfasiliteter

 • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv

 • Transportkostnader