BANNER-AUCTION-UTEN-TEXT-LOGO.jpg

PERSONVERNERKLÆRING

Zuccarellostiftelsen er en veldedig stiftelse registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 916 980 191. Som søker av støtte fra stiftelsen gir du oss tilgang til opplysninger om deg. I denne personvernerklæringen kan du lese hvordan Zuccarellostiftelsen samler inn og behandler dine personopplysninger.  

Zuccarellostiftelsen er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn når du søker om støtte fra stiftelsen. Vi følger den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen i vår behandling av dine personopplysninger. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Zuccarellostiftelsen er din søknad om støtte fra stiftelsen. 

1.     Hvilke personopplysninger behandler Zuccarellostiftelsen?

Når du søker om støtte fra stiftelsen, ber vi om og behandler følgende personopplysninger: Navn, post-nummer, e-post og telefonnummer, samt ev. idrettslag. I tillegg vil vi, avhengig av hva søknaden gjelder, be om og behandle andre opplysninger (alder, størrelse på sko eller treningsklær, kjønn og navn på lagleder i idrettslaget) som er nødvendig for å kunne behandle søknaden. Opplysningene benyttes bare for å kunne håndtere og kommunisere med deg om din søknad, med mindre du har gitt oss samtykke til annet. Vi utleverer aldri personopplysninger til andre, som f.eks. utstyrsleverandører, uten at vi har innhentet et samtykke fra deg til dette.

Vi ønsker ikke at du oppgir ev. sensitive personopplysninger i søknaden. Vi verken ber om eller behandler sensitive personopplysninger med mindre det er nødvendig for å kunne behandle søknaden og da alltid etter å ha innhentet et samtykke fra deg.   

2.     Hva brukes personopplysningene til?

Zuccarellostiftelsen bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med deg om din søknad om støtte til stiftelsen. For å imøtekomme søknader, vil vi også bruke opplysningene for å kommunisere med utstyrsleverandører eller andre.  Vi vil også behandle dine personopplysninger til ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til, f.eks. til å dele bilder i sosiale medier. 

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og vil blant annet kunne bli benyttet til statistikker, årsrapporter ol.

3.     Utlevering av personopplysninger

Vi utleverer ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:

·      Når du har samtykket til det.

·      Med offentlige myndigheter o.l. når det er påkrevd iht. lovgivning, rettsavgjørelser eller rettskraftige vedtak fra myndighetene.   

 

4.     Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen.  

Personopplysninger som registreres søknadsformularet du fyller ut sendes i kryptert form. Dette innebærer at informasjonen passerer gjennom en sikker tilkobling og at dine personopplysninger ikke kan leses av eksterne parter.

5.     Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene.  

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger.  Ta kontakt med oss på post@zuccarellostiftelsen.no.

6.     Endringer i denne personvernerklæringen

Zuccarellostiftelsen kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato nederst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.

7.     Kontakt oss/andre spørsmål eller kommentarer

Skulle du ha spørsmål eller kommentarer til vår personvernpraksis eller personvernerklæring, ta kontakt med daglig leder i Zuccarellostiftelsen på post@zuccarellostiftelsen.no.

Hvis du opplever at noe er uavklart, kan du også kontakte Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider (datatilsynet.no).

Dato for godkjenning av personvernerklæringen: 26.08.2018.
Oppdateringer: Ingen